Welkom bij Enthera

De verbinding naar een
lichamelijk en psychisch
evenwichtiger mens

Er zijn aanwijzingen dat fysische en psychische energie wellicht slechts twee aspecten zijn van een en dezelfde verborgen werkelijkheid. Als dit inderdaad zo blijkt te zijn, is de stoffelijke wereld als het ware een afspiegeling van de wereld van de geest-ziel en omgekeerd.

Carl G.Jung