Praktijk voor Natuurgeneeskundige Energetische Therapie Enthera

De behandeling

De behandeling bestaat uit het bewerken en/of corrigeren van het energetisch veld of het overdragen van 'helende' energie. Dit gebeurt d.m.v. de handen, zowel met als zonder aanraking. Dit vindt bij voorkeur plaats op de behandeltafel. Een andere mogelijkheid is om u te behandelen op een stoel of indien van toepassing rolstoel. Hiernaast is gespreksvoering een belangrijk onderdeel van de behandelingen.

Tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling kunt u warmte, kou of trilling(en) ervaren. Het kan echter ook zijn dat u helemaal niks ervaart. Na afloop van elke behandeling houd ik een korte evaluatie.

Na de behandeling

Er kan tijdens of na een behandeling op elk moment een reactie of verandering plaatsvinden van diverse aard. De klacht kan bijvoorbeeld eerst verergeren, of u kunt zich emotioneler voelen. Mocht u hierdoor in verwarring raken dan kunt u mij uiteraard bellen.

Evaluatie

Na vijf behandelingen zullen wij de voortgang evalueren en bespreken hoe de behandeling voort te zetten. Vanuit onze eigen ervaring constateren wij in veel gevallen na drie behandelingen waarneembaar positief resultaat.