De behandeling

De behandeling bestaat uit het bewerken en/of corrigeren van verstoringen binnen het energetisch veld. Dit gebeurt onder meer door het energieveld te bewerken met de handen, zowel met als zonder aanraking.

Het scannen en bewerken van de energielagen, om hierdoor informatie en inzichten te verkrijgen die gerelateerd zijn aan de klacht. Deze inzichten kunnen als basis fungeren voor de voortgang van de behandeling. Hiernaast is gespreksvoering een belangrijk onderdeel van de behandelingen.

De behandeling vindt bij voorkeur plaats op de behandeltafel. Een andere mogelijkheid is om u te behandelen op een stoel of indien van toepassing rolstoel.

Tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling kunt u warmte, kou, trilling(en), spiertrekkingen of een gevoel van ontspanning ervaren. Ook beelden of ervaringen uit het heden of verleden kunnen getriggerd worden. Dit kan mogelijk een lichamelijke reactie op gang brengen.

Het kan echter ook zijn dat u helemaal niks ervaart, dit is voor het resultaat van de behandeling niet van belang.

Na afloop van elke behandeling houd ik met u een korte evaluatie van de sessie.

Na de behandeling

Er kan tijdens of na een behandeling op elk moment een reactie of verandering plaatsvinden van diverse aard. De klacht kan bijvoorbeeld eerst verergeren, of u kunt zich emotioneler, energieker of vermoeider gaan voelen. Deze reacties komen af en toe voor en zijn niet zorgelijk. Mocht u hierdoor in verwarring raken of twijfels hebben dan kunt u mij hierover uiteraard altijd bellen.

Tijdens en na een behandeling kunnen er afvalstoffen vrijkomen die het lichaam verlaten, in welke vorm dan ook. Het is dan ook belangrijk over de dag een paar glazen water te drinken, hiermee helpt u uw lichaam met het afvoeren van de afvalstoffen.

U mag Voorgeschreven medicatie nooit zonder overleg met uw huisarts en/of specialist veranderen of geheel achterwege laten. Medicijnen zijn soms gewoon nodig!

Evaluatie

Na een aantal behandelingen zullen wij de voortgang van de behandelingen met u evalueren. Vanuit onze eigen ervaring constateren wij in veel gevallen na drie behandelingen waarneembaar positief resultaat.