Brigitte Kraamwinkel

Algemeen

0235 472 473


Mobile

06 10 10 69 52

Achtergrond

Van jongs af aan ben ik vanuit mijn liefde voor muziek opgeleid en werkzaam geweest als violiste. Gedurende mijn loopbaan als violiste werd ik steeds meer geconfronteerd met aanhoudende pijnklachten van waaruit uiteindelijk fibromyalgie werd gediagnostiseerd. Met deze wetenschap ben op zoek gegaan naar een oplossing voor mijn klachten. Naast de bestaande reguliere therapieën die ik bezocht heb, ben ik in mijn zoektocht uiteindelijk in contact gekomen met energetisch therapeuten binnen de complementaire zorg. Door deze therapievorm zijn mijn klachten enorm afgenomen en kreeg ik weer meer energie dan voorheen. Met deze positieve ervaringen ben ik mij hierin verder gaan ontwikkelen en heb een hbo opleiding tot natuurgeneeskundig energetisch therapeut gevolgd aan het Johan Borgman College te Utrecht, om hiermee andere mensen verder te kunnen helpen met hun klachten.

Deze opleiding bleek op meerdere vlakken bij mij aan te sluiten. Zo was ik mij als kind niet bewust van mijn hooggevoelige gaven. Ik ging ervan uit dat iedereen de wereld en de mensen om hen heen aanvoelde op de wijze waarop ik dat deed. Nu weet ik dat als er (te)veel prikkels en informatie bij een persoon binnenkomen, zonder dat hij/zij weet hoe deze op een juiste manier te filteren, het systeem overbelast en uitgeput raakt. Op den duur kan dit leiden tot onverklaarbare (pijn)klachten en aandoeningen.

Met de inmiddels door mij opgedane ervaringen en mijn opleiding hierin, kan ik mijn passie die ik voorheen tijdens het musiceren heb ervaren terugvinden in het behandelen en begeleiden van mijn cliënten door middel van deze therapievorm.

Ik ben aangesloten bij