Wat is energetische geneeswijze

De energetische therapie en geneeswijze werken in het algemeen vanuit een ander mensbeeld en instrumentarium dan andere sectoren van de gezondheidszorg. Energetisch therapeuten hebben de overtuiging dat de mens, rondom het fysieke lichaam, omgeven wordt door een subtiel-energetisch veld ( de aura ). Dit subtiel-energetisch veld zou een groeistructuur zijn die cellulaire processen dirigeert ( via de chakra’s ) vanaf een hoger energetisch niveau.

Het energiesysteem

Dit energiesysteem bevat structurele gegevens met informatie over het functioneren van het organisme en is voor energetisch therapeuten ervaarbaar en/of waarneembaar. Uitkomsten van experimenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen die overtuiging. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat een afwijkende ordening in het subtiel-energetisch veld uiteindelijk tot verstorende veranderingen op cellulair niveau van het fysieke lichaam kan voeren.

Energetische therapie

Het wordt dan duidelijk dat de energetische geneeswijze zich kenmerkt door een geheel eigen methode van behandeling van patiënten. De meest voorkomende behandeling bestaat uit het bewerken en/of corrigeren (vaak d.m.v. de handen) van het subtiel-energetisch veld of het overdragen van 'helende' energie. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een te veel aan energie weg te nemen ontstaat er een toestand van evenwicht. Dit evenwicht leidt tot verbetering van de fysieke en psychische gezondheid van de mens.