Wat betekent het dat je hooggevoelig bent?

Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hooggevoelig’ of ook wel HSP, ‘Highly Sensitive Person’.
Een HSP is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor HSP’s al snel te veel zijn; zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.

Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine Aron, Amerikaans psychotherapeute en universitair docente, en grondlegster van het begrip HSP.

Er zijn globaal genomen twee soorten HSP’s: de grootste groep, zo’n 70%, is van nature rustig en meer introvert. Zij voelen zich prettig bij een redelijk gelijkmatig leven met weinig risico’s. Het andere deel, ongeveer 30% van de HSP’s, heeft juist behoefte aan nieuwe ervaringen en spanning en is meer extravert. Zij worden ook wel HSS genoemd, ‘High Sensation Seekers’. Zij zijn enerzijds snel verveeld en op zoek naar uitdaging, maar raken anderzijds snel overbelast. Zij leven als het ware met één voet op de rem en één voet op het gaspedaal.

Zoals elke eigenschap gaat hooggevoeligheid gepaard met zowel positieve kanten als valkuilen. Kenmerken van HSP’s zijn onder meer:

HSP kenmerk 1: Je hebt een voorkeur voor

Stilte en rust

Kunst en schoonheid

Rechtvaardigheid en respect

Bezieling

Diepere zaken, zoals je roeping

Spiritualiteit

Veel dingen; je hebt een brede belangstelling

HSP kenmerk 2: Je gedraagt je op een specifieke manier:

Je doet;-creatief -plichtsgetrouw -gewetensvol - perfectionistisch

Je houdt er niet van als er op je vingers wordt gekeken

Je functioneert het beste in je eigen tempo

Je leert vaak snel

Je doet vaak voorzichtig omdat je snel gevolgen kan overzien

In je werk vind je kwaliteit en voldoening net zo belangrijk als salaris

HSP kenmerk 3. Je registreert op een specifieke manier:

Je hebt oog voor details

Je bent je meer bewust van subtiele signalen uit de omgeving, zo kan je bijvoorbeeld snel een situatie inschatten en waarnemen of iets congruent is of niet (bijvoorbeeld of iemand doet wat hij zegt, of zegt wat hij doet)

Je zintuigen kunnen scherper zijn

Je ervaart een gevoeligheid voor paranormale zaken zoals voor lichtwezens of entiteiten

Je ervaart dat je gevoelig bent voor pijn

Je kan sterke emoties ervaren

HSP kenmerk 4. In jouw relatie met andere mensen:

Kan je je zeer verantwoordelijk voelen. Misschien verlies je jezelf hierin en cijfer je jezelf weg.

Kan je je goed inleven in anderen en waarnemen wat een ander nodig heeft.

Kan je sferen en stemmingen van anderen goed aanvoelen. Door deze punten kun je een ander gemakkelijk en snel helpen.

Kan je door onvriendelijke opmerkingen snel van streek raken en je geraakt worden door hartelijke opmerkingen.

HSP Kenmerk 5: Innerlijk ervaar je:

Een rijke innerlijke belevingswereld

Moeite om in je eigen energie te blijven

emoties van anderen op jezelf betrekken

gemakkelijk overvoerd raken in een omgeving met veel indrukken (bijvoorbeeld door mensen en/of geluiden) en je vermoeid of leeg voelen

Snel last hebben van stress verschijnselen

Vaak stemmingswisselingen ervaren

Een gevoeligheid voor verslavingen of depressie ervaren

Dat je veel tijd nodig hebt om bij te komen van indrukken/gebeurtenissen

Dat je je niet altijd begrepen voelt en daardoor dwars doet, of je je terugtrekt

Door je gevoeligheid een lager gevoel van eigenwaarde, wat samen kan gaan met verlegenheid