RBCZ / TCZ

HBO Register van Beroeps-beoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Het register van RBCZ is openbaar. Alleen de kwaliteitstherapeuten van de aangesloten beroepsverenigingen worden hierin geregistreerd. Zij mogen de beschermde titel Registertherapeut BCZ® voeren. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Tuchtrecht

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: de stichting TCZ (Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg). Dit tuchtrecht bestaat al sinds 1990 en heeft door de professionele en gedegen procedures een belangrijke plaats verworven binnen de natuurlijke gezondheidszorg.

Tuchtrecht en klachtenregeling

TCZ richt zich alleen op het tuchtrecht. De beroepsvereniging hanteert zelf een uniforme klachtenregeling. De aard van de klacht bepaalt of het een zaak is voor het tuchtrecht of voor de klachtenregeling. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling. Bij de klachtenregeling gaat het meestal om zaken die te maken hebben met de communicatie tussen therapeut en cliënt, zoals bijvoorbeeld onjuiste nota’s, niet nakomen van afspraken etcetera.

RBCZ

Meer informatie over het tuchtrecht en de TCZ is te vinden op de website van het RBCZ

VVET

Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden op de website van de VVET