De Aura

De aura is het energieveld dat elk fysiek lichaam (mineraal, plant, dier of mens) omgeeft. Bij de mens kan dit energieveld zich wel tot drie meter buiten het lichaam uitstrekken. Hoe meer men innerlijk in harmonie is, hoe verfijnder en subtieler de frequenties van dit energielichaam zijn

De menselijke aura is opgebouwd uit verschillende lagen die tegelijkertijd ook weer in elkaar overvloeien.

In de eerste auralaag, het etherisch lichaam, kunnen we lichamelijke klachten en ziektes waarnemen. Dit lichaam is het dichtste om ons heen en lijkt qua substantie het meest op het fysieke lichaam. Je kunt het zien als een overgang tussen het grofstoffelijk lichaam en de astrale niveaus. Daaromheen bevinden zich het astraallichaam of emotielichaam, de mentale lichamen waar onze gedachten en creativiteit zich laten zien en als grootste lichaam omhult ons het geestlichaam of ziel. Alles wat de ziel ooit heeft ervaren (dus ook in vorige levens en in andere dimensies) is als een energieveld in de aura aanwezig.

Scroll to top

Energetische energie

Is subtiele fijnstoffelijke energie wat ook wel het energetische lichaam of Aura wordt genoemd. Energetische energie is niet waar te nemen met onze lagere velden van bewustzijn. Een energetische disbalans ontstaat daar waar wij ons met de lagere velden van bewustzijn hebben verbonden waardoor de astrale wereld wordt aangetrokken.

Scroll to top

Chakra

Als toegangspoorten tot het etherisch lichaam bevinden zich de chakra’s. Van de kruin tot helemaal onderaan de wervelkolom en vaak ter hoogte van belangrijke organen en endocriene klieren, zijn de zeven hoofdchakra’s lichtpoorten tussen ons fysieke lichaam en de fijnstoffelijke lichamen. Als er een verstoring in ons lichaam is, kunnen we dat in de chakra’s waarnemen. Maar ook brengen zij de energieën die zich in de fijnstoffelijke lichamen(en daar buiten) bevinden, ons lichaam in. In de chakra’s worden problemen die we niet hebben kunnen oplossen vaak als negatieve energieën opgeslagen en dat heeft dan vervolgens weer invloed op onze gezondheid. Elke chakra heeft zijn eigen kleur(trilling- frequentie). Om een chakra weer in balans te krijgen kun je bijvoorbeeld werken met kleurenvisualisatie met de bij de chakra behorende kleur.

Als onze fysieke, emotionele, mentale en geestelijke energieniveaus weer met elkaar in balans komen, kunnen psychische of lichamelijke problemen zich oplossen.

Vaak zijn lichamelijke aandoeningen aanwijzingen dat we aan een bepaald probleem of thema in ons leven dringend aandacht moeten schenken. Als we hier niets mee doen zal de kwaal erger worden. Dat is een groot verschil met de reguliere geneeskunde die in de regel alleen de lichamelijke problemen aanpakt

Het doel van een energetisch genezer is om contact te leggen tussen de cliënt en de bron (lichtbron, universele energie, prana, chi), waardoor de zelfgenezende vermogens geactiveerd worden. Je vormt dan als het ware een driehoek. Bron-genezer-patient.

Scroll to top