Thema Hooggevoelig

In onze praktijk zien we veel mensen die hooggevoelig zijn. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien hooggevoelige mensen (HSP-ers) wellicht meer openstaan voor onze therapievorm. Een andere belangrijke reden is dat zij door hun gevoeligheid op een bepaalde manier een gecompliceerder leven leiden dan een minder gevoelig persoon, waardoor er ook allerlei onbegrepen klachten en kwalen kunnen ontstaan.

Veel mensen zijn zich niet bewust van hun hooggevoeligheid, maar ervaren eerder een gevoel op een bepaalde manier ‘anders’ te zijn, niet echt begrepen te worden, en niet werkelijk tot manifestatie te kunnen komen. Zij ervaren de wereld om hen heen intensiever dan anderen. Geluiden klinken harder, licht is feller en geuren ruiken sterker. De zintuigen zijn meer ontwikkeld, waardoor er op allerlei gebieden meer wordt waargenomen. Sommige HSP-ers hebben voorspellende dromen of zijn zich sowieso soms al bewust van dingen die in de toekomst staan te gebeuren. Ook kan het voorkomen dat er dingen worden waargenomen die voor anderen onzichtbaar zijn.

Omdat deze ervaringen vaak moeilijk of soms zelfs helemaal niet te delen zijn met de naaste omgeving, kan men zich verward en eenzaam voelen.
Dit is voor ons de aanleiding om maandelijks een thema avond ‘ hooggevoelig’ aan te bieden.
Op deze avonden kunnen in een kleine groep, ervaringen gedeeld en besproken worden.
Daarnaast willen we jullie handvatten aanreiken waarmee je leert hoe je op een betere manier met je hooggevoeligheid kunt omgaan.

Overzicht geplande data
Thema avond Hooggevoelig
Naam
Datum
Tijd
Prijs
Opmerking